Titel Zaaier

Verschijningsdata  Foto's kerkgebouwen

         
"De Zaaier" - een kerkbode tot verdieping van het geestelijk leven
en ter bevordering van het onderlinge contact binnen Hervormde en Hersteld Hervormde gemeenten
in de Alb
lasserwaard (Oost) en Vijfheerenlanden.




De kerkbode "De Zaaier" verschijnt wekelijks (ISSN 1384-8143)


Eindredacteur
(Persberichten en dergelijke naar de eindredacteur)

Ds. H. Klink
Dorpsweg 11
4223 NA Hoornaar
Telefoon: 0183-581321
email: hubrechtklink@kpnmail.nl

Secretaris
W.D.Benschop
Sekretaris Baxstraat 8
4245 KM Leerbroek
Telefoon: 0345-599510

Corrector/samensteller kerbode
J. Slappendel

Telefoon: 0183-581622

Aanlevering (Familie)advertenties
De Groot Drukkerij bv (o.v.v. De Zaaier)
Postbus 1, 2977 ZG Goudriaan
Telefoon: 0183-583333
Fax: 0183-583305
email:
zaaier@grootsgedrukt.nl
Bezoekadres: Zuidzijde 131, Goudriaan
Advertentiekosten:  0,65 per mm.

Informatie (familie)advertentiekosten:
Indien mogelijk, contact opnemen met mevr. G. de Lange, via de
e-mail: info@kerkbode-dezaaier.nl

Administratie
mw. G.C. de Lange-den Hartog
Hei- en Boeicopseweg 73
4126 RE Hei- en Boeicop
Telefoon 0345-642040
bezorging TNT
Rekeningnummer NL25 RABO 0358 4642 69
info@kerkbode-dezaaier.nl

Abbonnementen
42,50 voor een postabonnement
31,00 voor een papieren abonnement
18,50 voor een digitaal abonnement.

Rekeningnummer van de kerkbode is: 
NL25 RABO 0358 4642 69
Adreswijzigingen, nieuwe abonnees, opzeggingen e.d. tenminste zes weken van tevoren doorgeven.
Dit kan uitsluitend schriftelijk naar de administratie of per e-mail: info@kerkbode-dezaaier.nl